Autorská práva

Adresa:

TeamPrevent-Santé s.r.o.

Na Pankráci 1638/43

140 00 Praha 4 - Nusle

 

Údaje o společnosti:

 

: 279 44 697

DIČ: CZ279 44 697

zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 128364

 

Vyloučení právní odpovědnosti:

 

1. Obsah stránky

Přestože je základní snahou společnosti TeamPrevent-Santé s.r.o. zveřejňovat na těchto webových stránkách vždy přesné a aktuální informace, společnost neposkytuje žádné záruky týkající se jejich aktuálnosti. Provozovatel web stránky si vyhrazuje právo neodpovídat za aktuálnost, správnost a úplnost údajů, nebo kvalitu poskytovaných informací. Právní nároky na provozovatele stránky, týkající se materiální nebo nemateriální podstaty, vzniklé nebo zapříčiněné nesprávným užíváním nebo zneužíváním poskytnutých informací, příp. chybných či neúplných obsahových informací, jsou zásadně vyloučeny. Všechny nabídky uvedené na tomto webu jsou nezávislé a nezávazné. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit, doplňovat či odstraňovat bez předchozího oznámení jednotlivé stránky, obsah on-line nabídek nebo časově limitovaných nabídek, příp. časově limitované nabídky pozastavit.

 

2. Odkazy a linky

Některé odkazy na web stránkách přesahují rámec těchto webových stránek. Servery, na které tyto odkazy směřují, společnost TeamPrevent-Santé s.r.o. nekontroluje, a proto ani nenese žádnou odpovědnost za obsah či skutečnosti související s odkazovaným www serverem.

 

3. Autorská práva – Copyright

Prvky této web stránky jsou chráněny autorským zákonem a nesmí být kopírovány nebo napodobovány jako celek ani jako části. Žádné logotypy, grafické a zvukové soubory ani obrazové prvky z této web stránky nesmí být kopírovány bez výslovného souhlasu společnosti TeamPrevent-Santé s.r.o
Prvky, které splňují pojmovou charakteristiku díla nebo obsahují jakákoli jiná práva duševního vlastnictví, jsou chráněny v souladu se zákonem č. 618/2003 Sb. o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem (autorský zákon) a dalšími příslušnými právními předpisy a mezinárodními úmluvami a smlouvami, a následkem jejich neoprávněného použití jakoukoli formou může dojít ke porušení autorských nebo jiných obdobných prav.

 

4. Právní účinnost vyloučení odpovědnosti

Pokud se jakákoliv část tohoto textu o právní odpovědnosti stane na základě změn právních předpisů neplatnou, další ustanovení textu zůstávají v platnosti a neplatná část bude nahrazena.

Vyloučení právní odpovědnosti je součástí web stránky.

 

Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States . Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.