Publikace

Skupina B·A·D/TeamPrevent přináší pravidelné informace o aktuálním tématech v oblasti Pracovnělékařské služby, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.

Magazín InForm je věnovaný klientům skupiny B·A·D/TeamPrevent, ale i odborníkům a všem, kteří se zajímají o vývoj a trendy v oblasti Pracovnělékařské služby, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.