Služby TeamPrevent-Santé, s.r.o.

Společnost TeamPrevent-Santé, s.r.o. je součástí skupiny BAD/ TeamPrevent Group  - největšího Evropského poskytovatele služeb v oblasti BOZP, PO Pracovnělékařské služby a dalších služeb souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci.Našim společným výchozím bodem je skutečnost, že celá oblast prevence je popsána a řídí se platnými závaznými právními předpisy, legislativou ČR.

 

Specializujeme se na poskytování celého rozsahu služeb s přihlédnutím na průběžné plnění veškerých povinností především smysluplným funkčním systémem.

 

Předpoklad kvalitně poskytovaných služeb spočívá především v detailní znalosti pracovního prostředí, vytvoření a udržování povinné dokumentace, výchove a vzdělávání zaměstnanců a poradenství s ohledem na charakter vykonávaných činností či používaných zařízení a materiálů.

 

Naši významnou přidanou hodnotou pro zaměstnavatele je vždy koordinace jednotlivých činností na základě zpracovaného harmonogramu předem odsouhlaseného s klientem a přidělení kontaktní osoby z rad našich odborníku, na kterou se můžete průběžně, kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem.

Výhodou pro klienta je i tzv. "Asistenční služba BOZP a PO" nonstop 24 hodin denně.

 

Společnost TeamPrevent-Santé, s.r.o. disponuje:

  • Multidisciplinárním teamem odborníků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany i v oblasti Pracovnělékařské služby
  • sítí smluvních partnerů v rámci celé ČR
  • Know – how s celoevropským polem působnosti.

 

Našim posláním je pomoci Vám vybudovat bezpečné a zdraví neohrožující, optimální pracovní podmínky s přidanou hodnotou v souladu s platnou legislativou.