E-learning BOZP, PO, ŘIDIČI-REFERENTI

"Základní zásady Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Požární ochrany"

Klíčovou součástí zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dokonalá znalost nebezpečí, ohrožení a z toho plynoucích potenciálních rizik v souvislosti s vykonávanými činnostmi na pracovišti a znalost zásad jejich předcházení.

Společnost TeamPrevent-Santé, s.r.o. Česká republika představuje nový, multimediální produkt v oblasti výchovy a vzdělávání zaměstnanců v souvislosti se zajištěním Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Požární ochrany, školení řidičů referentů aj.

E-learningové kurzy jsou určeny jak pro vedoucí pracovní, tak i řadové zaměstnance a obsahují zásadní informace, zásady a povinnosti vycházející z legislativy ČR v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci „BOZP" a Požární ochrany „PO". Základní školení je doplněno o následujíc kurzy: Řidiči-referenti, Práce ve výškách, IT bezpečnost a komunikace.

E-learningový kurz je v závěrečné části ukončen testem a vydáním certifikátu o jeho úspěšném absolvování, z důvodu prokazatelnosti jeho absolvování jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance.


Školení je k dispozici i v anglickém jazyce.


V rámci e-learningu zajišťujeme pro všechny společnosti kompletní vedení základních školení u zaměstnanců. Mimo jiné obsahuje: hlídání termínů a vypisování opakovacích kurzů dle zákonných period, zasílání notifikačních e-mailů a další služby.


E-learningové školení je možné kombinovat se školením prezenčním.

Oblasti:

 • Zajištění BOZP a PO
 • Organizace BOZP a PO
 • Povinnosti a práva zaměstnavatele a zaměstnanců
 • Zásady bezpečného a zdraví neohrožujícího chování se na pracovišti
 • Bezpečností a požární značení pracoviště
 • Nebezpečné chemické látky
 • Osobní ochranné pracovní prostředky
 • Mimořádné události a únikové východy
 • Školení řidičů referentů
 • Práce ve výškách
 • IT bezpečnost a komunikace ve firmě

 

Jazykové verze e-learningových kurzů:

 • Česká verze
 • Anglická verze (BOZP, PO a řidiči)

 

 

Systémové požadavky:

 

E-learningová školení jsou optimalizována pro prohlížeče FireFox, Chrome, IE, Safari a Edge a pro operační systémy Windows 7, 8, 10 a Mac 10.12

Pro jakékoliv informace nás neváhejte kontaktovat. V rámci nabídky Vám výukový systém a výhradně multimediální školení odprezentujeme rádi odprezentujeme.

Call Centrum

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonu

212 12 12 12