Programy na podporu BOZP

Jsou Vaše pracovní podmínky optimální a plníte všechny legislativní požadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? I přesto máte pocit, že ve Vaši společnosti postrádáte tzv. „bezpečnostní a zdravotní“ firemní kulturu?

Na cestě k dosáhnutí tohoto cíle je rozhodující přesvědčení, že dodržování stanovených zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci má smysl. O tomto smyslu musí být přesvědčeno celé vedení společnosti protože s vhodnosti prosazení jakýchkoliv nástrojů a opatření na zlepšení firemní kultury v oblasti BOZP musí jít ruku v ruce i ochota měnit svoje postoje k problematice BOZP.
Velmi důležitá je intervence u vedoucích pracovníků, kteří se musí stát příkladem správného chování a současně v prosazování „ bezpečnostní“ a „zdravé“ firemní kultury ve firmě.

Díky našim celoevropským zkušenostem z realizace nejrůznějších projektů na podporu zdraví a kampaním k zvýšení povědomí za vlastní bezpečnost jako i bezpečnost svých spolupracovníků máme pro Vás řešení. Tyto kampaně jsou realizovány předními kvalifikovanými odborníky dle druhu a tématu jejich zaměření.

 

Přehled programů a kampaní na zvýšení povědomí zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci realizovaných u klientů skupiny TeamPrevent Group:

  • psychologická první pomoc
  • stop kouření nejen na pracovišti
  • stop drogám
  • zdravý životní styl
  • prevence různých druhů onemocnění
  • ergonomie a fyziologie při práci se zobrazovací jednotkou
  • a jiné

 

Kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme.

Ušijeme Vám na míru projekt, program i kampaň pro Vaši společnost a Vaše zaměstnance

Call Centrum

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonu

212 12 12 12