Systémy řízení společnosti

Moderní přistup k řízení společnosti spočívá v předem jasně definovaných postupech a procesech. Souboru těchto jasně definovaných postupů a procesů říkáme systém.

Implementace systému řízení společnosti se v ostatní době stává nutností v rámci zachování konkurenceschopnosti na trhu a zároveň výhodou. Napomáhá společnosti standardizovat a řídit své procesy, kontrolovat správnost jejich řízení, neustále je vyhodnocovat a přijímat nápravná či preventivní opatření k zajištění jejich funkčnosti a efektivnosti.

 

Společnost TeamPrevent-Santé, s.r.o. se specializuje především na poskytování služeb a poradenství těchto systémů řízení:

 • kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2000
 • životního prostředí dle normy ČSN EN ISO 14001:2004
 • BOZP dle mezinárodní specifikace OHSAS 18001:1999 a
 • integrovaného systému řízení společnosti (kvalita, životní prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci). 

 

Naše služby v oblasti systémů řízení společnosti

 • Motivační kampaň k implementaci systému řízení společnosti a přínosech jeho zavedení
 • Vstupní analýza stávajícího systému řízení společnosti
 • (posouzení míry kompatibility stávajícího systému s požadavky norem, vyhodnocení silných a slabých stránek společnosti a návrh nápravných a preventivních opatření dle zjištění)
 • Implementace systému
 • Zpracováni dokumentace
 • Školení interních auditorů
 • Poradenství v oblasti neustálého zlepšování systému (Continual Improvement)

 

Vyžádejte si nabídku k vybudování efektivního a funkního systému ízení Vaši společnosti

Call Centrum

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonu

212 12 12 12