Filozofie

Filozofie skupiny TeamPrevent Group spočívá ve třech klíčových oblastech , kterými jsou:

 

Vize

Jsme lídrem, nezávislým poskytovatelem služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a preventivní pracovní medicíny. Jsme preferovaným partnerem díky vysoce odborně, kvalitně a profesionálně poskytovaným službám s charakteristikou inovačního přístupu.

Poslání

Našim posláním je poskytovat pro naše klienty a jejich zaměstnance v celoevropském měřítku služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a preventivní pracovní medicíny. Poskytovat tyto služby při zohlednění nejnovějších vědeckotechnických poznatků a tredů s cílem chránit jejich zdraví, zvyšovat jejich povědomí a motivovat je k dodržování zásad a pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Zásady

Politika našeho podnikatelského záměru je úzce orientována na:

  • zákazníka/klienta
  • odpovědnost vedoucích zaměstnanců
  • zaměstnance
  • dodržování závazných pracovních postupů
  • hospodářský růst a výsledek

 

Orientace na zákazníka/klienta

V centru naší pozornosti je bezpečnost, zdraví a jistota zaměstnanců našich klientů, jejich hospodářský úspěch a spokojenost s námi poskytovanými službami. Spokojenost našich klientů je rozhodující a hraje významnou roli v úspěchu našeho podnikání. Naše vedoucí postavení nám umožňuje vytvářet symbiózu ve vytýčené vizi, poslání a zásadách.

 

Odpovědnost vedoucích zaměstnanců

Vedoucí zaměstnanci jsou pro naše zaměstnance vzorem a s pomocí jejich odborných znalostí a kompetencí budují smysluplnou práci v jednotlivých odborných týmech. Jejich kompetence a odpovědnost jsou přesně definované.

 

Orientace na zaměstnance

Team našich zaměstnanců je naším nejcennějším kapitálem a významným prvkem na cestě k úspěchu. Stavíme na jejich odbornosti a profesionalitě. Podporujeme jejich inovační přístup a kreativitu, snažíme se neustále vytvářet prostor k jejich seberealizaci a podávání vynikajících výkonů.

 

Orientace na procesy

Přidanou hodnotou námi poskytovaných služeb jsou striktně stanovené a řízené procesy. Naše interní procesy neustále zlepšujeme tak, jako se nepřetržitě snažíme zlepšovat kvalitu našich služeb.

 

Hospodářsky růst a výsledek

Hospodářsky růst a profit/zisk jsou základem naší konkurenceschopnosti.Využíváme stávající trhy a uzavíráme nové kontrakty. Partnerství a spolupráce nám slouží k doplňování našich aktivit a zdrojů. Výsledek našeho úspěchu investujeme do budoucnosti a podnikání. Proto i nadále rozvíjíme a budujeme naši konkurenceschopnost intenzivními inovačními a investičními aktivitami.

Call Centrum

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonu

212 12 12 12