Historie

Historie společnosti TeamPrevent-Santé, s.r.o.

TeamPrevent-Santé, s.r.o. Česká republika je plnohodnotným členem skupiny TeamPrevent Group a poskytuje komplexní služby v oblasti Pracovnělékařské služby, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.


2007 založení společnosti TeamPrevent, s.r.o. Česká republika

2008 na společnost TeamPrevent s.r.o. Česká republika přešla část podniku společnosti PREPO-TEAM s.r.o. Byl vytvořen jedný podniku TeamPrevent-PREPO, s.r.o.

 

2016 fúze se společnostmi Santé s.r.o. a DentInn s.r.o., vzniká nový název společnosti: TeamPrevent-Santé, s.r.o.

 

Seznamte se prosím s našimi službami

Historie společnosti B·A·D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH

Společnost B·A·D GmbH byla založena v roce 1976 jako podnikatelský subjekt úrazových pojišťoven Německa. V současnosti zastává pozici největšího evropského poskytovatele služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a preventivní medicíny.


Stručný přehled nejvýznamnějších událostí na cestě k expanzi:

 

1976 založení 22 úzce, profesně orientovaných sdružení společnosti B·A·D GmbH

1977 zastoupení společnosti ve 40 centrech v celém Německu. Pečuje o 225.000 zaměstnanců

1982 expanze společnosti pokračuje. Počet B·A·D center v celém Německu přesahuje 1000 a péče je poskytována více než 6465 podnikům

1990 slavnostní otevření B·A·D centra v Lipsku. Expanze společnosti zaměřena na východní část Německa

1991 rozšíření podnikání společnosti B·A·D GmbH o služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

1992 rozšíření poskytovaných služeb o oblast ochrany životního prostředí

1995 zavedení systému řízení kvality dle normy DIN ISO 9001 a získání certifikátu

1996 založení centra nemocí z povolání

2001 expanze do Evropy. Založení první dceřiné společnosti v zahraničí pod značkou TeamPrevent v Itálii

Společnost B·A·D GmbH byla v roce 2007 a opětovně v roce 2008 oceněna titulem "Nejlepší zaměstnavatel roku" a patří do skupiny 100 TOP německých zaměstnavatelů.

Historie skupiny TeamPrevent Group

Od roku 2001 společnost B·A·D GmbH začíná s expanzi po Evropě a v současnosti působí pod značkou TeamPrevent v těchto zemích:

Velká Británie, Rakousko, Polsko, Slovensko, Ukrajina, Bulharsko, Itálie a Turecko.

Call Centrum

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonu

212 12 12 12